Makeup application by Olya Tarnovetska, Patrick Bradberry, Sasha Glasser on Bries Vannon

DSC05777 1 300x200 - Makeup application by Olya Tarnovetska, Patrick Bradberry, Sasha Glasser on Bries Vannon